GT9.15 : Wegdes phong cách - 540.000 VNĐ

Mô tả: GT9.15 : Wegdes phong cách - 540.000 VNĐ
Giá khuyến mãi : 270.000VNĐ
Thời gian khuyến mãi từ 23-11-2012 đến 31-12-2012
Giá bán: 540,000 VND
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Quảng Châu
Ngày đăng: 05-12-2012

Chi tiết sản phẩm

GT9.15 : Wegdes phong cách - 540.000 VNĐ
Giá khuyến mãi : 270.000VNĐ
Thời gian khuyến mãi từ 23-11-2012 đến 31-12-2012

GT9.15: màu đỏ form chụp ngoài - 540.000 VNĐ
Giá khuyến mãi : 270.000VNĐ
Thời gian khuyến mãi từ 23-11-2012 đến 31-12-2012

GT9.15: màu xanh ngọc - 540.000 VNĐ
Giá khuyến mãi : 270.000VNĐ
Thời gian khuyến mãi từ 23-11-2012 đến 31-12-2012

GT9.15: lên form tại SDshop - 540.000 VNĐ
Giá khuyến mãi : 270.000VNĐ
Thời gian khuyến mãi từ 23-11-2012 đến 31-12-2012

GT9.15: lên form tại shop - 540.000 VNĐ
Giá khuyến mãi : 270.000VNĐ
Thời gian khuyến mãi từ 23-11-2012 đến 31-12-2012

GT9.15 : Wegdes phong cách - 540.000 VNĐ
Giá khuyến mãi : 270.000VNĐ
Thời gian khuyến mãi từ 23-11-2012 đến 31-12-2012